Hledat pokoj

1. Datum
2. Kapacita
Věk dětí:
3. Parkování v areálu hotelu
Hotel BrnoHotel Brno parkovnapartmny Brnorestaurace BrnoKongresov centrumFitness BrnoWellness BrnoSauna Brno

Brněnské památky

 

Špilberk

Hrad Špilberk Brno

Hrad postavil český král Přemysl Otakar II. kolem poloviny 13. století na nevysokém (290 m n. m.), ale poměrně příkrém skalnatém vrchu, tyčícím se bezprostředně nad historickým centrem města (kolem 220 m n. m.).  Hrad byl v polovině 18. století přebudován na nejmohutnější a také nejvýznamnější barokní pevnost na Moravě, tvořící s také dobře opevněným městem jednu pevnostní soustavu.

V roce 1783 rozhodl císař Josef II. o přeměně zrušeného pevnostního vězení na Špilberku na civilní věznici, určenou pro nejtěžší zločince. K vězeňským účelům byla především určena a upravena nedostatečně využívaná součást zdejšího pevnostního systému – kasematy. V jejich celách bylo možné umístit více než 200 trestanců. V roce 1855 císař František Josef I. špilberskou věznici zrušil a o tři roky později se její prostory přeměnily na vojenská kasárna, kterými pak zůstaly dalších sto let.

V prvním roce nacistické okupace Československa ve špilberských zdech trpělo několik tisíc českých vlastenců, z nichž někteří zde nalezli smrt. Německá armáda provedla v letech 1939-1941 na Špilberku rozsáhlé úpravy, aby zde vytvořila vzorová kasárna v romanticko historizujícím duchu tehdejší velkoněmecké ideologie. Roku 1959 opouští Špilberk československá armáda a definitivně tak končí jeho vojenská éra. Následujícího roku se Špilberk stává sídlem Muzea města Brna.

při návštěvě Špilberku můžete vidět různé zajímavosti. První z nich je volně přístupná zvonkohra z 15 zvonů, která hraje na velkém nádvoří každou celou hodinu jednu z 32 skladeb. Další je za příznivého počasí celoročně otevřená rozhledna se 103 schody s výhledem na celé Brno a v jasných dnech až na Pálavu. Můžete navštívit také barokní kapli, jihozápadní bastion a v neposlední řadě kasematy. Na Špilberku je k vidění také několik expozic Muzea města Brna

Otevřeno: 1.5. – 30.9. - Po-Ne 10:00 – 18:00, 1.10. – 30.4. – Út-Ne 9:00-17:00

http://www.spilberk.cz/

Brno underground

Brněnské podzemí - labyrint pod Zelným trhem

Brno se může pochlubit  výjimečným fenoménem, kterým je rozsáhlý labyrint podzemních chodeb, tunelů, štol, krypt a sklepů. Sklepy pod historickým jádrem města vznikaly od středověku a nejvíce jich bylo vybudováno v době baroka. Po rekonstrukci podzemních prostor byly zpřístupněny pro veřejnost tři prohlídkové okruhy.

Labyrint pod Zelným trhem je prvním z těchto okruhů. Zelný trh je jedním z nejstarších dochovaných náměstí v Brně a zdejší sklepy sloužily více než 700 jako zázemí trhovcům.  Dalším využitím bylo také obvyklé ukládání potravin, zrálo zde pivo a víno a sklepy sloužily také jako úkryt v době válek.

Další prohlídkovou trasou je Mincmistrovský sklep. Sklepní prostory, zpřístupněné veřejnosti v roce 2007. Sklep nad nímž byl patrně dům mincmistra Bruna a později Mikuláše od Věže. . Expozice na této trase dokumentuje dnes už téměř neznámé řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě. Od roku 2010 k němu byly připojeny rekonstruované sklepy Nové radnice a vznikl tak unikátní sklepní komplex. Při prohlídce se dozvíme také něco o vývoji Rybného trhu, dnes Dominikánského náměstí. Výstava připomíná také už zaniklou gotickou Královskou kapli, která začátkem 20. století ještě stála na Dominikánském náměstí. Součástí expozice je i audiovizuální prezentace historie a současnosti Brna.

Od roku 2012 je přístupná veřejnosti Kostnice u sv. Jakuba. Jde o jedinečné prostory objevené v roce 2001, kde jsou pochovány oběti středověkých morových a cholerových epidemií a válečných událostí z doby třicetileté války a švédského obléhání. Hřbitov existující už ve 13. stol. byl omezen městskými hradbami a hroby se proto musely používat opakovaně. Původní ostatky vyjmuté z hrobu po 10 až 12 letech se ukládaly do podzemních kostnic. K těmto účelům byla pod dlažbou svatojakubského kostela patrně v 17. století zřízena krypta. V roce 1741 byla pro nedostatek místa rozšířena pod tehdejší hřbitov. Další plánované rozšíření propojením chodbou do nedaleké Kaple už nebylo dokončeno. Spojovací chodba zůstala v polovině své délky nedobudovaná. Schodiště z kostela do krypty bylo po jejím naplnění uzavřeno kamennou deskou. Hřbitov byl z hygienických důvodů v roce 1784 zrušen a na kostnici se přes její velikost zapomnělo a byla objevena až v roce 2001 při představebním průzkumu.Odhadovaný počet pohřbených těl přesahuje 50 tisíc. Díky revitalizaci, kdy došlo k vyzvednutí a očištění všech ostatků a rekonstrukci kostnice, se můžeme dozvědět něco víc o pohřbívání na jednom z největších městkych hřbitovů.

http://ticbrno.cz/cs/podzemi

Kapucínská krypta

Kapucínská hrobka Brno

nachází se na Kapucínském náměstí v centru Brna pod kostelem Nalezení svatého Kříže.  Vznikla v polovině 17. Stol. a až do roku 1787 se tady pohřbívali členové řádu a jeho dobrodinci. Členové řádu se pohřbívali přímo na zem bez rakví. Díky důmyslnému systému ventilace v kombinaci se specifickým složením půdy v podloží pak došlo k přirozené mumifikaci uložených těl. Nejznámějším pohřbeným dobrodincem kostela je na doživotí odsouzený plukovník rakouských pandurů baron Trenck, který zde byl pohřben v roce 1872 do kovové rakve se skleněným víkem.

Otevřeno: 1.4.-31.10. Po-So 9-12 - 13-18, Ne 11-17, 1.11.-31.3. Po-So 10-16, Ne 11-16.30

http://hrobka.kapucini.cz/subdom/hrobka/index.php/cz/

Vila Tugendhat

Funkcionalistická vila Tugendhat Brno

Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Vilu najdeme na ulici Černopolní 45 v Brně. Je považována za nejvýznačnější předválečné dílo architekta van der Rohe, který je považován za jednoho ze zakladatelů moderní architektury 20. stol.  Vila patří k nejdůležitějším funkcionalistickým dílům moderní architektury. Za na svou dobu převratný je projekt považován především pro nepřerušený obytný prostor, možnost propojení interiéru a exteriéru díky oknům zcela spustitelným do podlahy a nosnému systému celého domu z nýtovaných ocelových sloupů použitému při stavbě rodinného domu poprvé. Významnou součástí expozice je také nábytek navržený také architektem van der Rohem.

Otevřeno: celoročně od 10:00 do 18:00. Na prohlídku je nutné se objednat předem.

http://www.tugendhat.eu/

Mahenovo divadlo

Mahenovo divadlo Brno

Je prvním elektricky osvětleným divadlem v Evropě. Je jako chráněná kulturní památka ČR současně významnou architektonickou památkou města Brna. Divadlo je postaveno v Brně na Malinovského náměstí podle plánu firmy Ateliér Fellner a Helmer, která navrhla celou řadu evropských divadel. Stavba Mahenova divadla ve slohu neorenesance, neobaroka a neoklasicismu byla dokončena v roce 1882. Na svou dobu velmi unikátním bylo rozhodnutí vybavit divadlo teprve tři roky starým vynálezem - elektrickými žárovkami. Projekt elektroinstalace pro divadlo vytvořil sám vynálezce žárovky Thomas Alva Edison, který kvůli prohlídce vytvořeného díla divadlo o 25 let později také navštívil. Mahenovo divadlo je tak prvním elektricky osvětleným divadlem v Evropě a národní technickou památkou. Díky rekonstrukci jeviště v roce 1936 se v té době Mahenovo divadlo nejmoderněji vybaveným divadlem v Československu.

http://www.ndbrno.cz/o-divadle/mahenovo-divadlo

 

Zelný trh

Kašna Parnas - Zelný trh Brno

Tržiště, jehož původní název byl Horní trh, vzniklo v 13. století na tehdy ještě nezastavěném místě. Jeho součástí byly též Drůbeží trh, Hrnčířský trh a Vetešnický trh. Teprve až v 15. století dostává svůj dnešní název Zelný trh (německy Krautmarkt).

Dominantou náměstí je kašna Parnas z konce 17. století, nacházející se zhruba uprostřed prostranství. Kašnu projektoval Johann Bernhard Fischer z Erlachu, vystavěl ji v letech 1693–1695 Adam Tobiáš Kracker z Vídně.

V horní části náměstí stojí sloup Nejsvětější Trojice s plastikami Immaculaty, sv. Jana Nepomuckého, sv. Primitiva, sv. Konstantina a dvou andílků z období vrcholného baroka, dílo Antonína Schweigla z roku 1729.

K významným budovám okolo náměstí patří Dietrichsteinský palác (budova nejdříve vrchního zemského soudu,[3] později Moravského zemského muzea), Divadlo Husa na provázku (palác Hausperských z Fanalu), palác opata žďárského kláštera, tzv. Malý Špalíček (který vznikl spojením čtyř domů gotického a renesančního původu) a nedávno zrekonstruované divadlo Reduta. V čele dolní části náměstí pak stojí dominantní budova čp. 2, kde v letech 1969–1990 sídlila právnická fakulta.

 

Katedrála sv. Petra a Pavla

Petrov Brno - Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Katedrála je v Brně nazývaná také Petrov. První zmínky o katedrále původně zasvěcené sv. Petrovi se datují už od 12. století. Od té doby prošla stavba několika přestavbami v období gotiky. Při přestavbě kolem roku 1500 bylo rozšířeno zasvěcení a katedrála byla zasvěcena sv. Petru a Pavlovi. V průběhu třicetileté války došlo k požáru kostela a následná barokní obnova byla uskutečněna ve dvou etapách v rozmezí 1651 až 52 a 1743 až 46. Roku 1643 v době obléhání Brna Švédy byl kostel poškozen a opět vyhořel. Úprava do dnešní podoby podle návrhu Mořice Grimma probíhala v období 1743 - 48. V roce 1777 zřídil bulou papež Pius VI. brněnské biskupství, byl dosavadní kostel povýšen na katedrálu. Koncem 19. století proběhly úpravy kněžiště do gotické podoby a celková rekonstrukce pod vedením vídeňského architekta Augusta Kirsteina, kdy byly přistavěny 2 věže a proběhly další stavební úpravy, byla dokončena v roce 1909.

Z vnitřního vybavení stojí za zmínku socha madony s dítětem přibližně z roku 1300, pozdně gotická pieta a barokní oltáře a kazatelna. V rámci prohlídky je možné vidět také románskogotickou krypty se základy původního kostela, klenotnici s vystavenými liturgickými předměty. Je možné také vystoupat na věže katedrály a prohlédnout si panorama Brna. Poblíž katedrály je pak umístěna od roku 2013 symbolické sousoší věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Zajímavostí je zvonění poledne na Petrově už v 11 hodin. Podle pověsti se zvoní o hodinu dříve na památku ukončení obléhání Švédy, kdy švédský generál prohlásil, že ukončí obléhání pokud nedobude město než budou zvonit poledne. Brněnští obránci nechali poledne zvonit už v 11, Švédové odtáhli s nepořízenou a touto lstí bylo Brno zachráněno.

Otevřeno je Po - Pá od 11.00 do 17.00, Ne od 12.00 do 17.00. Po dobu otevření je možné využít průvodce pokud neprobíhá bohoslužba, svatba, pohřeb nebo koncert.

http://www.katedrala-petrov.cz/index.php/cz/katedrala

 

Stará radnice

Brněnský drak a brněnské kolo na Staré radnici v Brně

První zmínky o Staré radnici se datují do 13. stol., kdy Brno získalo městská práva. Původně šlo o jednopatrový kamenný dům s věží. Během 14. stol. byla budova postupně upravována, došlo k vydláždění dvora a za zmínku stojí zavěšení zvonu do věže v roce 1348. V první polovině 15. století byla přistavena budova s kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie. Kaple byla v roce 1784 zrušena a přestavěna na kanceláře. V budově radnice byly v 15. a 16. stol. uloženy Moravské zemské desky(pozemkové knihy) a další důležité dokumenty. V tomto období byly přistaveny další budovy a hlavní budova byla zvýšena o jedno patro. Jednou z budov byla např. věznice. koncem 16. stol. byla také zvýšena věž přibližně o 4 metry, v nádvoří byla zřízena renesanční arkádová pavlač a byla také probourána zeď věže kvůli průjezdu do radničního dvora, kolem kterého vznikl kamenný portál vytvořený Antonínem Pilgramem s typickou zahnutou věžičkou, která tak byla podle pověsti vytvořena jako trest za to, že radní za portál nezaplatili, tak jak bylo dohodnuto.

http://ticbrno.cz/cs/stara-radnice